Forskrift om vin

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 11. oktober 2006 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) # 7, § 9, § 10, § 11 og § 15, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790. Jf. EØS-avtalen protokoll 47 nr. 1 (forordning (EØF) nr. 2676/90 endret ved forordning (EØF) nr. 2645/92, forordning (EF) nr. 60/95, forordning (EF) nr. 69/96, forordning (EF) nr. 822/97, forordning (EF) nr. 761/1999, forordning (EF) nr. 440/2003, forordning (EF) nr. 128/2004 og forordning (EF) nr. 1293/2005), nr. 2 (forordning (EF) nr. 1493/1999 endret ved forordning (EF) nr. 1795/2003), nr. 3 (forordning (EF) nr. 1607/2000), nr. 4 (forordning (EF) nr. 1622/2000 endret ved forordning (EF) nr. 2451/2000, forordning (EF) nr. 1609/2001, forordning (EF) nr. 1655/2001, forordning (EF) nr. 2066/2001, forordning (EF) nr. 1410/2003, forordning (EF) nr. 1427/2004, forordning (EF) nr. 1428/2004 og forordning (EF) nr. 643/2006), nr. 5 (forordning (EF) nr. 884/2001 endret ved forordning (EF) nr. 908/2004), nr. 6 (forordning (EF) nr. 753/2002 endret ved forordning (EF) nr. 2086/2002, forordning (EF) nr. 1205/2003, forordning (EF) nr. 316/2004, forordning (EF) nr. 908/2004, forordning (EF) nr. 1429/2004, forordning (EF) nr. 1991/2004 og forordning (EF) nr. 1512/2005), og nr. 7 (forordning (EF) nr. 1793/2003). Endret ved forskrift 9 feb 2007 nr. 174.

Se forskriften på lovdata.no