Forskrift til opphevelse av forskrift 14. desember 2006 nr. 1465 til utfylling av Stortingets vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden § 1 om arbeidsgiveravgift

Forskrift til opphevelse av forskrift 14. desember 2006 nr. 1465 til utfylling av Stortingets vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden § 1 om arbeidsgiveravgift

 

Fastsatt av Finansdepartementet 15. juni 2007 med hjemmel i Stortingets vedtak 28. november 2006 nr. 1337 om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden § 4 annet punktum.

     I

Forskrift 14. desember 2006 nr. 1465 til utfylling av Stortingets vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden § 1 om arbeidsgiveravgift oppheves.

     II

Denne forskriften trer i kraft straks med virkning fra 1. januar 2007.

Til toppen