Forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2007 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) §§ 2-1, 2-7, 4-1, 5-1 til 5-11, 6-3, 6-5, 7-1, 7-4, 9-1, 10-4, 10-10, 10-20, 10-21, 10-22, 10-40, 10-41, 11-4, 11-5, 11-7, 13-6, 14-4, 14-5, 14-11, 14-20, 14-21 og 16-42 og lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 24-5.

Her kan du lese forskriften i PDF-format

Tilhørende lov

Til toppen