Høringssvar fra Akershus Fylkeskommune på vegne av Fellesnemnda Viken

Dato: 05.06.2019

Det vises til høring –Forslag til endringer i friluftsloven og forslag til forskrift om fylkeskommunens oppgaver på friluftsområdet.

Fellesnemnda i Viken fylkeskommune behandlet saken på vegne av fylkeskommunene Akershus, Buskerud og Østfold i møte den 2. mai 2019.

Vedlagt følger Fellesnemndas behandling av saken.

Vedlegg