Høringssvar fra Kartverket

Dato: 02.05.2019

Svartype: Uten merknad

Vi viser til høring vedrørende endringer i friluftsloven og forslag til forskrift om fylkeskommunenes oppgaver på friluftslivsområdet, med frist for innspill 10. mai 2019.

Kartverket har ingen merknader til høringsforslaget.