Høringssvar fra Fylkesmannen i Trøndelag

Dato: 04.04.2019

Svartype: Uten merknad

Fylkesmannen i Trøndelag har ingen merknad til forslag til endringer i friluftsloven og forslag til forskrift om fylkeskommunenes oppgaver på friluftslivsområdet mv.