Høringssvar fra Fylkesmannen i Nordland

Dato: 22.03.2019

Svartype: Uten merknad

Fylkesmannen i Nordland har ingen merknader til høringa

Mvh

Kjell Eivind Madsen

Seniorrådgiver, miljøvernavdelinga

Fylkesmannen i Nordland