Høringssvar fra Hedmark fylkeskommune og Oppland fylkeskommune

Dato: 07.06.2019

Vedlagt følger høringssvar kommunereformen og regionreformen - forslag til endringer i friluftsloven og forslag til forskrift om fylkeskommunens oppgaver på friluftslivsområdet mv.

Arbeidetsutvalg, Hedmark fylkeskommune og Oppland fylkeskommune, har behandlet saken i møte 09.05.2019 sak 39/19.

Vedlegg