Forslag om å flytte føresegnene i fiskeriforbodslova over til havressurslova

Departementet foreslår i dette høyringsnotatet å oppheve fiskeriforbodslova ved å flytte dei attverande føresegnene i fiskeriforbodslova over til havressurslova. Departementet foreslår i tillegg enkelte tekniske justeringar i økonomiske sonelova.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.01.2017