Høringssvar fra Apotek 1 Gruppen AS

Dato: 24.02.2021

Apotek 1 Gruppe AS viser til departementets høringsnotat av 11. februar 2021 med høringsfrist 25. februar 2021. Departementet foreslår i høringsnotatet å gi farmasøyter rett til å rekvirere vaksiner i henhold til vaksinasjonsprogram mot covid-19.

Apotek 1 Gruppen AS slutter seg til Apotekforeningens høringssvar gitt på vegne av apotekbransjen, og ønsker å understreke at det er viktig at rekvireringsrett for apotekfarmasøyter også trer i kraft straks. Det vil gjøre at våre 1400 farmasøyter og våre 1500 vaksinatører raskt kan tilføre kommunene kapasitet, og tilby en effektiv og sikker gjennomføring av Covid-19 vaksinasjon i trygge og kjente omgivelser når kommuner ønsker å inkludere apotek det kommunale tilbudet.