Høringssvar fra Molde kommune

Dato: 17.02.2021

Viser til vedlagte høringssvar fra Molde kommune.

Vedlegg