Høringssvar fra Fagforbundet

Dato: 22.02.2021

Fagforbundet støtter innholdet i høringsnotatet om farmasøyters midlertidige rekvireringsrett i henhold til vaksinasjonsprogrammet mot covid-19. Farmasøyter har høy faglig kompetanse på legemidler, og farmasøyter i kommunale virksomheter vil derfor kunne ta beslutning om å iverksette, videreføre eller endre individuell behandling av vaksine etter opplæring og veiledning.

Når det gjelder etterspurt tilbakemelding på

  • Behovet for apotekfarmasøyters rekvireringsrett av vaksine mot covid-19, så støtter Fagforbundet høringsnotatet. Det er ingen faglig grunn til at samme rekvireringsrett ikke skal gjelde for apotekfarmasøyter i private apotek og sykehusapotek som for farmasøyter i kommunale virksomheter, dersom tilgangen til vaksiner øker og det er behov for flere helsepersonell til å gjennomføre vaksinasjonsprogrammet.
  • Hvor lang tid apotek og kommuner trenger for å klargjøre for slik bruk av apotekfarmasøytene, mener Fagforbundet det er avhengig av hvor rask og hvor god opplæring og veiledning som gis på området er. Som helsepersonell kan ikke farmasøyter utøve helsehjelp de ikke er faglig kompetent til å utføre jf. helsepersonelloven § 4. Virksomheter må legge til rette for at de får grundig opplæring, og departementet må sørge for god veiledning til virksomheter og helsepersonell.

Fagforbundet ønsker å understreke viktigheten av at det skrives gode veiledere for alle helsefaglige yrkesgrupper som får utvidete eller endrete arbeidsoppgaver i forbindelse med vaksinasjon. Det er videre avgjørende med god informasjon og kommunikasjon til innbyggerne.