Høringssvar fra Vestre Viken HF

Dato: 24.02.2021

Vestre VIken HF støtter forslaget til tidsbegrenset rekvisisjonsrett for vaksiner mot
covid-19 for farmasøyter.
Det legges til grunn at det ansvar som kan oppstå ved eventuelle pasientskader i denne sammenheng er ivaretatt gjennom eksisterende regler og ordninger.