Høringssvar fra Seksjon for klinisk spesialallergologi, Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus

Dato: 22.02.2021

Seksjon for klinisk spesialallergologi, Yrkesmedsinsk avdeling med Regionalt senter for astma, allergi og annen overfølsomhet Haukeland Universitetssjukehus stiller seg svært kritiske til at farmasøyt i apotek skal kunne rekvirere og administrere de nye COVID-19 vaksienene.

Det er sett 10-15 ganger så høy anafylaksirisiko på de aktuelle COVID-19 vaksinene enn vaksiner i feks. barnevaksinasjonsprogrammet (på 2,5–11,1 per million doser, mens den er 0,8 per million for andre vaksiner) og vi mener at slik vaksinering må skje på egnet sted med klinikere for adekvat anafylaksihåndtering.

Se vår artikkel om nettopp disse reaksjonenen i Tidsskrift for norsk legeforening:
https://tidsskriftet.no/2021/02/debatt/covid-19-vaksiner-gir-okt-risiko-anafylaksi#ref5

Mvh
Marie Alnæs, Overlege ved seksjon for klinisk spesialallergologi Yrkesmedisinsk avdeling
og Torgeir Storaas, seksjonoverlege for seksjon for klinisk spesialallergologi Yrkesmedisinsk avdeling og leder for regionalt senter for allergi og annan overfølsemd Helse Vest.

Vedlegg