Høringssvar fra Norsk Farmasøytisk Selskap

Dato: 24.02.2021

Norsk Farmasøytisk Selskap støtter at farmasøyter gis rekvireringsrett for covid-19-vaksiner.

Se vedlegg for utførlig svar på høringen

Vedlegg