Høringssvar fra Stavanger kommune

Dato: 24.02.2021

Høring - rekvireringsrett for farmasøyter for vaksiner mot covid-19

Stavanger kommune takker for muligheten til å gi svar på denne høring. Som en av kommunene i landet som har kommunefarmasøyt, stiller vi oss bak forslaget om å gi kommunalt ansatte farmasøyter rekvireringsrett til vaksiner mot covid-19. Dette ser vi på som positivt for kommunen.

Med hilsen

Runar Johannessen

Ane Horvei Andersen

konstituert helsesjef

saksbehandler