Høringssvar fra Norsk Sykepleierforbund

Dato: 26.02.2021

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har vurdert forslaget i samråd med Landsgruppen av helsesykepleiere NSF. Det aktuelle forslaget begrenser seg til covid-19-vaksine, og foreslås i første omgang å gjelde kommunale farmasøyter, senere evt. også apotekfarmasøyter.

NSF sine standpunkt er at vi:

- Støtter at kommunale farmasøyter får rekvireringsrett som foreslått.

- Støtter ikke at apotekfarmasøyter gis rekvireringsrett.

For fullstendig høringssvar viser vi til vedlegg.

Vedlegg