Høringssvar fra Helse Nord RHF

Dato: 19.02.2021

Høringssvar fra Helse Nord RHF på forslag om endringer i forskrift 27. april 1998 nr. 455 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek, er vedlagt.

Vedlegg