Høringssvar fra Sjukehusapoteka Vest HF

Dato: 25.02.2021

De fire sykehusapotekforetakene støtter departementets forslag til endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler i apotek, der formålet er å gi farmasøyter rett til å rekvirere vaksiner i henhold til vaksinasjonsprogram mot Covid 19.

Fra en eventuell beslutning om ikrafttredelse må det beregnes nødvendig tid (estimert til 2 uker) til opplæring før rekvirering av covid-19 vaksine i apotek kan gjennomføres. Estimert tid forutsetter at tilrettelagt opplæringsmateriell er tilgjengelig ved beslutning om ikrafttredelse.

Høringssvaret er avgitt på vegne av de fire sykehusapotekforetakene i Norge.

Christer Bakke Frantzen

Fagdirektør

Sjukehusapoteka Vest HF