Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 023978

Dato: 28.02.2021

Jeg er helt uenig i at man skal tvinge FRISKE folk til å teste seg - på et generelt grunnlag.

Når man tvangstester tilfeldige mennesker, vil man få lav prevalens som øker faren for falske positive prøvesvar. FHI har vist til et eksempel der man tester 12.000 personer der bare EN er smittet. Da kan man risikere at 14 av 15 positive prøvesvar er falske, dvs. kun 6,67% sanne. Frivillig testing gir derimot maksimalt 3 av 15 falske, dvs. at minst 80% er sanne.

Det strider mot smittevernlovens prinsipp om forholdsmessighet å beordre en haug med mennesker i isolasjon når bare en liten brøkdel av dem faktisk utgjør en reell smittefare. Dette er særlig aktuelt når vi nå har rukket å fullvaksinere de aller eldste, sykeste og skrøpeligste blant oss. De uvaksinerte har neppe større risiko for å dø enn i en vanlig influensasesong, og da holder det å "bremse" spredningen med mindre inngripende tiltak som vi vet gagner mer enn de skader. Noe annet blir bare hysterisk.

Vi skal teste de som legene mener har symptomer på koronainfeksjon etter kliniske undersøkelser. Man kan f.eks. måle kroppstemperaturen på alle som vil inn i landet. Han man feber, så må en lege ta stilling til om de er smittet. Ved mistanke, plikter de å teste seg. Nekter de, kan det sanksjoreres. Dette vil være forholdsmessig, og vil tilfredsstille smittevernlovens krav - etter min personlige mening.