Høringssvar fra KS

Dato: 01.03.2021

KS viser til departementets forslag om å videreføre de midlertidige endringene i innreiserestriksjonsloven, samt å innføre en lovhjemmel for å bortvise utlendinger som ikke etterlever pliktene til å teste seg for covid-19 ved innreise og å registrere seg før innreise.

Det er svært viktig å begrense risikoen for importsmitte av Covod-19 mest mulig, og KS støtter derfor departementets forslag