Forsiden

Høringssvar fra Nobel Peace Prize Watch

Dato: 08.11.2021

Nobel Peace Prize Watch mener at avtalen med USA og presentasjonen i høringsnotatet er basert på så grunnleggende uriktige premisser at det ikke er mulig for Norge å inngå SDCA. Vi har begrunnet dette i et brev til statsminister Jonas Gahr Støre 1.11 2021 hvor vi ber om at avtalen droppes og videre arbeid med den innstilles. Anse brevet, her vedlagt, som vårt høringssvar. Vi taler for alle de som har underskrevet vårt opprop mot basene - og anmodning om en ny fredspolitikk - på nobelwill.org/appell.html

Vedlegg