Høringssvar fra St1 Norge AS

Dato: 16.03.2023

Høringssvar fra St1 Norge – forslag til endring av lov om infrastruktur for alternativt drivstoff og forslag til ny forskrift - oppfølging av nasjonal ladestrategi

St1 takker for anledningen til å komme med høringssvar til Samferdselsdepartementets forslag til endring av lov om infrastruktur for alternativt drivstoff og forslag til ny forskrift som legger til rette for kortbetaling ved lading av elbil.

Vi ønsker å løfte frem en problemstilling vi mener er relevant å belyse i forbindelse med innføring av kortbetaling.

Tradisjonelt har aktørene innenfor flytende drivstoff egne truckpumper som ikke aksepterer vanlige debetkort og kredittkort, men kun bedriftskort fra de respektive selskapene. Dette gjøres i dag av flere grunner, og vi mener det er flere grunner til å fortsette å skille mellom hvor person- og lastebiler fyller energi.

· Av sikkerhetshensyn er det viktig å unngå at personbiler benytter seg av områder ment for storbiler.

· Vi er bekymret for at mange storbilladere vil benyttes av personbiler, enten i mangel av ledige ladere andre steder, men også fordi disse laderne er mye raskere enn de fleste andre, grunnet energibehovet til storbiler.

· Samfunnsøkonomisk er det også krevende om tungtransport, som bare har 45 minutter hvil, må stå i ladekø bak personbiler, som attpåtil ikke klarer å utnytte den høye ladeeffekten storbilladerne tilbyr.

Per i dag leveres også lastebiler med CCS-kontakt, og vi ser det som svært krevende å skulle hindre personbiler i å benytte seg av storbilladere, dersom disse pålegges å godta alle betalingskort.

Det er viktig at vi raskt får etablert ladere for storbiler, og samtidig er det viktig å hindre personbiler fra å benytte seg av disse. Derfor mener vi at storbilladere ikke bør pålegges å måtte godta alle betalingskort.

Ellers viser vi til Drivkraft Norge sitt høringsinnspill som peker på en rekke relevante problemstillinger vi ikke belyser i dette innspillet.

Marius Davidsen
Business Development Manager E-Mobility
St1 Norge AS

_________________________

Oslo, 16.03.2023


Om St1

St1 er et energikonsern med en visjon om å være ledende på produksjon og salg av CO2-bevisst energi. St1 eier og driver landets Shell-stasjoner, og har som mål å utvikle og kommersialisere velfungerende og bærekraftige løsninger som vi kan levere på en lønnsom måte.

Vedlegg