Høringssvar fra Drivkraft Norge

Dato: 14.03.2023

Se vedlagte innspill.

Oppsummert mener Drivkraft Norge:

  • Forslaget gjør at bransjen vil få problemer med utbyggingstakten og datoen for ikrafttredelse må derfor utsettes til 1. januar 2024
  • Krav om kortbetaling vil øke kostnaden ved etablering av nye hurtigladere
  • Økt brukervennlighet oppnås ikke nødvendigvis gjennom et krav om kortbetaling
  • Rammene som Betalingstjenestedirektivet gir, må omtales og tas hensyn til

Vedlegg