Høringssvar fra Kople

Dato: 16.03.2023

Takk for anledning til å svare på høringen: Forslag til endring av lov om infrastruktur for alternativt drivstoff og forslag til ny forskrift - oppfølging av nasjonal ladestrategi.

Kople er et av Norges største ladeselskap, med over 5000 ladepunkter over hele landet i vårt ladenettverk. Vi har siden oppstarten i 2019 vært svært opptatt av enkle betalingsløsninger. Et tiltak vi har gjort for forenkling av dette, er å åpne laderne våre for e-roaming. I dag kan våre brukere velge mellom 25 ulike apper/ladebrikker, dersom de ikke ønsker å benytte Koples egne løsninger. Vi har derimot ikke montert betalingsterminaler hittil.

Betaling på ladestasjoner er et komplisert økosystem, med mange parter involverte. Det er en avhengighet mellom laderprodusenter, systemleverandører for driftssystem, betalingsformidlere, innløsere, banker og produsenter av kortterminaler. Laderprodusentene velger ofte en bestemt betalingsterminalprodusent, som igjen samarbeider med en bestemt betalingsformidler.

Kople har flere ulike laderprodusenter som leverandører, og det er ikke gitt at alle disse velger de samme løsningene. Det er heller ikke gitt at løsningene som velges innfrir norske myndighetenes krav, og våre krav for en brukervennlig løsning.

I følge bokføringsforskriften må ladeoperatøren ha en integrert betalingsløsning hvor informasjon om salget sendes fra driftssystemet til betalingsløsningen, og betalingen registreres automatisk i driftssystemet (der hvor det ikke skrives ut en salgskvitteringen som gis til kunden). En konsekvens av dette er at vi ikke kan ha flere ulike betalingsformidlere. Dette vanskeliggjør montering av kortterminaler på tvers av ladeutstyr fra ulike laderprodusenter.

Aktørene i betalingstjenester jobber med dette, og som kjent vil det komme et krav i EU for dette. Dette er hovedårsak til at det er krevende å innfri et krav om betalingsterminal i forkant av kravet i EU.

Fristen som er foreslått for montering av betalingsterminal på nylanserte ladere fra 1.7.2023 er ikke mulig å gjennomføre.

Leveringstider på ladeutstyr er opp mot ett år i dagens marked. Ladeutstyr som skal monteres i 2023, er derfor allerede på lager. Det har ikke vært mulig for alle våre laderprodusenter å levere ladere med betalingsterminal. De laderne som har betalingsterminal mangler pin-kode mulighet, da det er svært begrenset tilgang på dette i dag, som i tillegg er beregnet for norsk klima.

Et alternativ er en løsning som kan integreres direkte i driftssystemet, og slik antakelig unngå den nevnte avhengigheten til hver enkelt laderprodusent. Vi har vært i dialog med start-up selskap som har presentert slike løsninger. Disse kan betjene flere ladere samtidig, og har gode løsninger for brukervennlighet. Dette er i dag på et pilot nivå, og er ikke tilgjengelig i den skalaen vi har behov for, og til en pris som muliggjør en større utrulling fra i år.

Enkelte driftssystemer for elbillading er ikke tilpasset til å ivareta myndighetenes krav om støtte for betalingsterminaler. Noen ladeoperatører vil derfor måtte skifte driftssystem. Dette er en prosess med opp mot 1 års horisont.

Ønsket om betalingsterminal må ikke gå på kompromiss av kundeopplevelsen.

Hensikten med å kreve betalingsterminal er å sikre en enkel ladeopplevelse. Et krav om betalingsterminal fra 1.7.2023 kan føre til at det må velges løsninger som ikke er modne og gjennomtestet, og dermed kan levere uheldige kundeopplevelser.

Blant annet bør løsningen levere en kvittering uten bruk av smarttelefon, kunne vise ladepris før kjøp, og tilby andre fremtidsrettede betalingsløsninger som eksempelvis Vipps, Mobilepay og Google/Apple pay. Dette kjenner vi ikke til gode løsninger som kan gjøre i dag, som kan rulles ut i stor skala, og på tvers av laderprodusenter. Vi opplever også at en løsning med én terminal som håndterer flere/alle ladere på en lokasjon ikke sikrer brukervennlighet, spesielt med tanke på elbilistene med bevegelsesutfordringer.

På bakgrunn av nevnte utfordringer, er det dessverre ikke mulig for Kople å montere ladeutstyr med fungerende betalingsterminal fra og med 1.7.2023. Dersom kravet blir fastslått med denne datoen, vil det stanse utbyggingen, og tilføre oss store tap.

Vi ber derfor om at det vurderes en utsettelse til tidligst 1.1.2024.