Høringssvar fra Recharge

Dato: 03.03.2023

Takk for muligheten til å gi våre innspill til forslaget om kortbetaling ved nye ladestasjoner. Recharge er den eneste av de store, norske ladeoperatørene som har testet ut ladestasjoner med kortbetalingsterminaler. Høsten 2022 vedtok vi å ha kortbetalingsterminaler på alle nye ladestasjoner vi setter opp innen utgangen av 2023.

Recharge er derfor positive til krav om kortbetalingsterminaler ved nye ladestasjoner, men vi mener at fristen 1. juli 2023 vil få utilsiktede, negative konsekvenser.

Frist 1. juli er trolig umulig å gjennomføre

Vi kjøper våre ladestasjoner fra eksterne produsenter, og de kan leveres med eller uten kortbetalingsterminal. På grunn av lange leveringstider må vi bestille ladestasjoner lang tid i forveien før de skal monteres, og det fører til at vi har et lager av ladestasjoner uten kortbetalingsterminaler, i tillegg til mange som allerede er i bestilling. Disse ble kjøpt inn og bestilt opp før Recharge i 2022 bestemte at kortbetalingsterminaler skal implementeres på alle nye ladestasjoner i løpet av 2023. Med en frist om kortbetalingsterminaler 1. juli kan vi ikke benytte oss av laderne vi nå har på lager og som er i bestilling.

Det er dessuten et fåtall ladestasjonsprodusenter som kan levere ladestasjoner med kortbetalingsterminaler som fyller kravet til PIN-kode i betalingstjenestedirektivet. Disse produsentene vil få en voldsom etterspørsel fra norske ladeoperatører nå som det kommer et krav om kortbetalingsterminaler, og det er viktig å være klare over at det kan føre til at de allerede lange leveringstidene på ladestasjoner vil bli betraktelig forverret. Det er lite sannsynlig at det vil kunne leveres nok ladere med kortbetalingsterminaler til hele det norske markedet innen fristen 1. juli.

Følgene av dette kan bli at utbyggingen av nye ladestasjoner i Norge stopper opp, fordi ladeoperatørene ikke kan bruke ladestasjonene de har på lager, og nye ladere ikke kommer inn raskt nok på grunn av leveringsutfordringene som kan oppstå. Dermed får vi en situasjon der utbyggingen av ny ladeinfrastruktur ikke holder tritt med elbilsalget, og det fører til køer ved laderne. Vi ber derfor om at fristen utsettes fra 1. juli 2023 til 1. januar 2024.

Utfordringer med «tæpping» og PIN-koder

Det er et ønske om at ladestasjonene skal ha kortlesere for såkalt «tæpping», eller kontaktløs betaling som det også heter. Vi må likevel følge betalingstjenestedirektivet som tilsier at hver femte transaksjon eller transaksjoner over 500 kroner må verifiseres med PIN-kode, derfor må kortbetalingsterminalene også utstyres med en såkalt «PIN pad». Dette medfører en stor ekstra kostnad sammenlignet med kortlesere som bare er laget for «tæpping». Et unntak for ladestasjoner fra kravet om «PIN pad» ville betraktelig forenklet muligheten for å tilby kortbetaling på ladestasjoner, og da vil det, slik Stortinget ønsker, bli ren «tæpping». Det vil også gjøre at vi kan kjøpe ladestasjoner fra et større utvalg av produsenter, ettersom det er flere som tilbyr ladere med kontaktløse betalingserminaler enn betalingsterminaler med «PIN pad».

Oppsumert

  • Vi har en mengde ladestasjoner uten kortbetalingsterminaler på lager for utbygging i 2023.
  • Dersom fristen for kortbetalingsterminaler 1. juli opprettholdes vil produsentene av ladestasjoner med kortbetalingsterminaler sannsynligvis ikke kunne levere nok ladere til det norske markedet, og utbyggingen av ladeinfrastruktur vil forsinkes.
  • Vi ber derfor om at fristen for når nye ladestasjonene må ha kortbetalingsterminaler utsettes til 1. januar 2024.
  • Vi ber også om at kravet for PIN-kode på kortbetalingsterminaler for ladestasjoner fjernes, så det kun brukes såkalt «tæpping» som kortbetalingsmåte.

Vår dør står alltid åpen for alle som ønsker å møte oss, og vi gir gjerne utfyllende informasjon om det vi omtaler i dette brevet.