Forslag til endring av naturmangfoldloven § 18 og rovviltforskriften - lisensfelling av ulv

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.02.2017

Viser 1-100 av 354 treff.

  • Side 1 av 4
  • Side 1 av 4