Høyringssvar frå Lånekassen

Dato: 11.11.2021

Statens lånekasse for utdanning, Lånekassen, støtter begge forslag til endringer i forskriften.

Etter fullmakt

Knut Gunnar Borgmo
HR-seniorrådgiver