Høyringssvar frå YS Stat

Dato: 11.11.2021

Vedlagt ligger høringssvar fra YS Stat.

Vedlegg