Høyringssvar frå Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Dato: 11.11.2021

Sentralenheten for Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker støtter Kommunal- og moderniseringsdepartementet sitt høringsforslag, datert den 12. august 2021, om unntak fra kravet om offentlig utlysing av ledige stillinger i staten.