Høyringssvar frå Statistisk sentralbyrå

Dato: 09.11.2021

Svartype: Utan merknad