Høyringssvar frå Norsk Presseforbund, Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening