Høyringssvar frå Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)