Høyringssvar frå Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI)

Dato: 11.11.2021

FFI støtter forslaget om unntak fra utlysning ved overgang fra midlertidig til fast stilling, i de tilfellene hvor den midlertidige stillingen opprinnelig var utlyst. Vi opplever at dette vil gi oss større fleksibilitet og handlingsrom i våre ansettelsesprosesser.

FFI støtter også forslaget om unntak for kravet om utlysning ved ansettelse med lønnstilskudd.