Høyringssvar frå Kartverket

Dato: 10.11.2021

Svartype: Utan merknad