Høring - Forslag til endringer i utlendingsforskriften – unntak fra kravet om oppholdstillatelse for ansatte i organisasjoner som driver internasjonalt humanitært arbeid

Høringssvar fra Utlendingsdirektoratet

Forslag til endringer i utlendingsforskriften § 1-1 - Høringssvar fra UDI

Dato: 05.12.2017
Svartype: Med merknad

Vedlegg