Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - Forslag til endringer i lov om pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs, slik at styret i Pensjonstrygden for sjømenn får kompetanse til å fastsette reglementet for forvaltning av ordningens reguleringsfond mv.

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs.

Status: På høring

Høringsfrist: 23.10.2020

Vår ref.: 20/3485

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs. Det foreslås at styret i Pensjonstrygden for sjømenn får kompetanse til å fastsette reglementet for forvaltning av ordningens reguleringsfond. Videre foreslås at visse oppgaver som i dag ligger til styret i Pensjonstrygden for sjømenn, legges til daglig leder. I tillegg foreslås at Pensjonstrygden for sjømenn får dekket merutgifter ved utbetaling av pensjoner til utlandet i forhold til overføring til bankkonto i Norge.

Frist for å sende inn høringssvar er fredag 23. oktober 2020.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Høringsuttalelser bes sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelse under "send inn høringssvar" nedenfor.  

Med hilsen

Biørn Bogstad (e.f.)

avdelingsdirektør

Morten Gaarder

fagdirektør

 • Finansdepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Samferdselsdepartementet
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Finanstilsynet
 • Garantikassen for fiskere
 • Pensjonstrygden for sjømenn
 • Sjøfartsdirektoratet
 • Statens pensjonskasse
 • Statistisk sentralbyrå
 • Den Norske Aktuarforening
 • Det norske maskinistforbund
 • Finans Norge
 • Fiskebåt
 • Kystrederiene
 • Industri Engeri
 • NHO Sjøfart
 • Norges Sjøfart
 • Norges Rederiforbund
 • Norsk Sjømannsforbund
 • Norsk Sjøoffisersforbund
 • SAFE – Sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren