Høringssvar fra Advokatforeningen

Dato: 10.12.2021

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger Advokatforeningens høringsuttalelse.

Vedlegg