Høringssvar fra Frøya kommune

Dato: 15.06.2020

Svartype: Uten merknad