Høringssvar fra Helse Møre og Romsdal HF

Dato: 18.06.2020

Saken gjelder registrering av positive og negative prøver av Covid-19 og relaterte sykdommer i det allerede etablerte MSIS-registeret (register over alvorlig smittsomme sykdommer). Dette er tenkt også å tilgjengeliggjøres i nasjonal kjernejournal. Det vil si at prøvesvar fra befolkningen lagres med fullt navn i registeret.

Dette har betydelige personvernmessige konsekvenser, i form av overvåking og sentral registrering av sykdomsbildet til identifiserbare pasienter. Det forhold at også negative prøvesvar skal registreres er noe unikt for Covid-19, etter det jeg forstår. Registeret vil med andre ord registrere (hundre)tusenvis av personer som på et gitt tidspunkt ikke har påvist covid-19. Registeret vil ikke bare inneholde prøvesvar om covid-19-virus, men også en rekke andre virus med lignende symptomer, herunder influensa, rhinovirus og kikhoste.

Det er anført at slik registrering er nødvendig for å sikre rask og effektiv gjennomføring av tiltak som for eksempel sporing dersom pandemien blusser opp igjen. Forskning er også et formål. Endringen synes å ha lovlig grunnlag i helseregisterloven og behandlingen har spesifikke og uttrykkelige formål. Hvorvidt så omfattende registrering er nødvendig og forholdsmessig, er vi ikke helt sikker på.

Tiltak for å verne de registrertes interesser (innsyn, endring, sperring mv) er allerede på plass i det eksisterende system. Men vi har foreløpig ikke sett omtalt mulighet til å reservere seg mot slik registrering, hvilket burde være mulig.