Høringssvar fra Finnmarkssykehuset HF

Dato: 12.06.2020

Finnmarkssykehuset støtter forslagene til endring i forskriften.

Mvh

Harald G. Sunde

medisinsk fagsjef