Høringssvar fra Sykehuset i Vestfold, mikrobiologisk avdeling

Dato: 18.06.2020

Mikrobiologisk avdeling, Sykehuset i Vestfold støtter at covid-19-relaterte prøvesvar kan lagres med personidentifiserbare opplysninger, og vises i helsenorge.no og pasientens kjernejournal. En av utfordringene ved massetesting for covid-19 er formidling av prøvesvar, og den skisserte løsningen sørger for en enkel og effektiv tilgjengeliggjøring av prøvesvarene for pasient og behandlere. Endringen er slik vi ser det i tråd med prinsippene for MSIS.

I høringsnotatet er også systemisk gruppe A og B streptokokksykdom, systemisk meningokokksykdom, systemisk pneumokokksykdom, tyfoidfeber og virale infeksjoner i sentralnervesystemet foreslått definert som covid-19-relatert sykdom, og at negative prøvesvar for disse sykdommene også skal lagres med personidentifiserbare opplysninger. Det fremgår ikke klart hvorfor akkurat disse gruppe A-sykdommene regnes som covid-19-relaterte. I motsetning til SARS-CoV-2 og de øvrige luftveisagensene som er listet opp, foretas det vanligvis ikke målrettet undersøkelse for disse agensene, men de påvises i generelle undersøkelser som f.eks. blodkulturer eller bakteriologisk dyrkning av en rekke forskjellige materialer. Det er derfor ikke noen klar avgrensning på hva som skal regnes som "negative prøvesvar" for disse agensene. Vi etterlyser en begrunnelse for hvorfor disse sykdommene regnes som covid-19-relatert, og hvilke prøvetyper som skal regnes som negative prøvesvar for de aktuelle sykdommene. Det er heller ikke åpenbart at det angitte formålet (få oversikt over positive og negative prøvesvar) krever at negative undersøkelser skal lagres med personidentifiserbare opplysninger.