Høringssvar fra Universitetssykehuset Nord-Norge

Dato: 18.06.2020

Universitetssykehuset Nord-Norge støtter de foreslåtte endringene.

Utbredt testing av innbyggerne for Sars-CoV-2 kan medføre et stort volum av henvendelser fra pasienter med ønske om svar på prøve. Prøvesvarene bør derfor gjøres tilgjengelig i flere informasjonskanaler. Vi er enig i at kjernejournalen kan være en god plattform for å tilgjengeliggjøre prøvesvar. Dette kan også styrke bruken av kjernejournalen.