Høringssvar fra Aure legekontor

Dato: 18.06.2020

At negative prøvesvar gjøres tilgjengelig for innbyggere er i orden.

Det jeg er skeptisk til er om positive prøvesvar gjøres tilgjengelig for innbyggere FØR smittevernlege er informert og har hatt mulighet å ta kontakt med vedkommende, og har startet med smitteoppsporingsarbeid. Frykter at dette kan forkludre og forsinke arbeidet som smittevernlege skal utføre.