Forslag til etablering og drift av artsdatabank i Norge

Rapport med forslag til etablering og drift av artsdatabank i Norge

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

august 2001