Høringssvar fra Klimarealistene

klimalov

Dato: 09.12.2016

Svartype: Med merknad

På vegne av Klimarealistene protesterer jeg på opprettelse av en klima lov.

Vi mennesker produserer mellom 20 – 30 Gt (Gigatonn eller milliarder tonn) CO årlig. Naturen selv fordeler dette med ca en del i atmosfæren og ca 50 deler i havet. En fordeling det har vært enighet om i mer enn 200 år. Siden IPCC hevder det er 400 ppm (parts per million) CO molekyler i atmosfæren, utgjør det ca 3100 Gt CO. Det betyr at de menneskelige utslippene øker dette med 0,6 Gt årlig, altså med 0,019%. En økning det ikke er mulig å måle effekten av. Havet på sin side absorberer 29,4 Gt, men med den enorme vannmasse havet har, betyr det at 29,4 gram CO oppløses i 1370 tonn vann.

CO har med andre ord ingen negativ innflytelse på klima.

Med vennlig hilsen

Siv.ing., dr. Knut I. Bakke, nestleder i Klimarealistene.