Høringssvar fra Hobøl kommune

Høringsinnspill fra Hobøl kommune

Dato: 19.02.2016

Svartype: Med merknad

Høringsinnspill - nytt inntektssystem for kommunene

Formannskapet, som Kommunestyret, 18.02.2016 - 16/09:
Det er gjort følgende vedtak i saken:

1.      Hobøl kommune støtter forslaget til nytt inntektssystem, sett opp mot de pågående kommunestrukturprosesser som Hobøl kommune har vedtatt å være en del av.

2.      Hobøl kommune støtter i all hovedsak høringsnotatets forslag til nye kostnadsnøkler, men ber departementet se nærmere på delkostnadsnøkkelen for barnehage med hensyn til presisjonen på utdanningskriteriet.

  

Anne-Lise Ringerike