Høringssvar fra Åmot Kommune

Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene - Særutskrift

Dato: 23.02.2016

Svartype: Med merknad

Vedlagt PDF er særutskrift fra behandlingen i Åmot kommunestyre.

Vedlegg