Høringssvar fra Enebakk kommune

Høringssvar på nytt inntektssystemt fra Enebakk kommune - Vedtak kommunestyret 15.02.16

Dato: 19.02.2016

Svartype: Med merknad

Enebakk kommune mener at kommunereformen og eventuelle sammenslåinger av kommuner skal bygge på frivillighet. Slik det er presentert i høringsforslaget, fjernes eller svekkes graden av frivillighet. Slik forslaget er lagt frem, fremstår det som et forsøk på å tvinge kommunene til å gjennomføre en sammenslåing, uten å ta hensyn til lokalt demokrati og lokale preferanser, og oppfattes derfor som utilbørlig press. Derfor avvises alle elementer som bygger på at "frivillige små" kommuner skal straffes.

  1. Enebakk kommune mener at kommuner med 10-20.000 innbyggere kommer for dårlig ut med den nye inntektsmodellen.
  2. Enebakk kommune går inn for at det skal være en overgangsordning for alle kommuner uavhengig om kommunene slår seg sammen eller ikke.
  3. Enebakk kommune mener at delkostnadsnøklene bør oppdateres årlig for å fange opp endringer i de demografiske forholdene tidligere.

Vedlegg