Høringssvar fra Raudt Høyanger

Høyringsfråsegn mot nytt inntektssystem for kommunane

Dato: 27.02.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg